Management 3.0 Workout - warsztat w Warszawie 17.09.2014

Koncepcja Management 3.0, wypracowana i promowana przez Jurgena Appelo, jest – jak sądzę – znana wielu czytelnikom Bloga PM-a. Przypomnę jednak główne idee Management 3.0.

Podejście Management 3.0, zastępuje tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji, uzupełniane o pojawiające się i znikające koncepcje zarządzania, takie jak Balanced Scorecard, Six Sigma, TQM, etc. Opiera się ono na kilku spostrzeżeniach.

Pierwsze z nich mówi, że każda organizacja to w gruncie rzeczy sieć powiązań pracowników i kanałów ich komunikacji, choć nadal przedstawiana jest jako hierarchia. Drugie związane ze społeczną złożonością wskazuje, że zarządzanie dotyczy ludzi i relacji pomiędzy nimi, a nie działów firmy i zysków.

Można więc powiedzieć, że Management 3.0 to koncepcja nie tyle zarządzania ludźmi, co przewodzenia zespołom, pracującym w sieciowo funkcjonujących organizacjach, w których to ludzie i relacje pomiędzy nimi liczą się najbardziej. To koncepcja dbania o ludzi tworzących złożony adaptacyjny system, a nie mechanizm złożony z wydawać by się mogło łatwo wymienialnych „trybików”.

Management 3.0 (i książka pod tym samym tytułem) pokazuje, jak może wyglądać inne, bardziej zwinne zarządzanie firmą w czasach nam współczesnych, obejmując takie elementy, jak:

  • Energize People – motywowanie pracowników, wykorzystujące przede wszystkim motywację wewnętrzną
  • Empower teams – przekazanie pracownikomn uprawnień decyzyjnych: w różnym stopniu i w różnych tzw. kluczowych obszarach decyzyjnych
  • Align constraints – stworzenie ram (terytorium) działania samo-organizującego się zespołu, w tym określenie celów organizacji, wypracowanie ograniczeń oraz meta zasad działania
  • Develop competence – rozwijanie kompetencji pracowników, ze szczególnym naciskiem na samo-rozwój
  • Grow structure – „hodowanie” – „rozwijanie” struktur organizacyjnych, w których efektywnie mogą funkcjonować samo-organizujące się zespoły
  • Improve everything – ciągłe doskonalenie organizacji, dokonywanie zmian i usprawnień, czy to drogą ewolucyjną, czy rewolucyjną.

Koncepcje i idee Management 3.0 są naprawdę fantastyczne. Rodzą się tu jednak kluczowe pytania:

  • A jak zastosować te koncepcje w praktyce?
  • Czy są jakieś praktyki, pozwalające na implementację tych koncepcji w mojej organizacji, moim zespole?

Pewnie już domyślacie się, że odpowiedź na drugie z powyższych pytań jest pozytywna. Jurgen Appelo także zadawał sobie te pytania. W efekcie powstała kolejna książka Jurgena „Management Workout”, zawierająca zbiór konkretnych praktyk, bazujących na zasadach Management 3.0. Więcej o tej nowej książce przeczytacie na: http://www.management30.com/workouts/

Książce towarzyszy 1-dno dniowy warsztat „Management Workout”  prowadzony przez Jurgena od czerwca 2014 w różnych krajach na całym świecie. Więcej o warsztacie przeczytacie na: http://www.management30.com/workouts/one-day-workshop/ Dwa takie warsztaty odbędą się także w Polsce:

Na warsztat Jurgena można zarejestrować się na: http://www.management30.com/workouts/registration/

Sądząc z filmów z dotychczas przeprowadzonych warsztatów, jak i komentarzy w mediach społecznościach zapowiada się inspirujący i intrygujący dzień z praktykami Management 3.0.

Ja będę uczestnikiem wrześniowego warsztatu w Warszawie. A Wy?

P.S. Jeśli chcecie poznać bliżej zarówno koncepcję Management 3.0, jak i związane z nią praktyki przywództwa i zarządzania, to zapraszam na prowadzony przeze mnie i Daniela Skowrońskiego warsztat „Management 3.0” w Warszawie w terminie 2-3 października 2014. Więcej przeczytacie na stronie warsztatu.

Znajdź nas na Facebooku!