Seminarium Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA - AGILE i TZP

Temat: Agile i Tradycyjne Zarządzanie Projektami: „wojna światów” czy konwergencja?
Termin: czwartek 21 marca 2013r., godzina 18:00
Miejsce: ul. Twarda 18, Warszawa (budynek TP S.A. Tower)
Spotkanie skierowane jest do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat praktycznego zastosowania zwinnych metod zarządzania projektem w połączeniu z tradycyjnymi metodami i podejściami.  Prezentowane doświadczenia stanowić będą inspirację do wypracowania własnego podejścia do zarządzania projektami, łączącego najlepsze elementy obu tych podejść.

Tematyka seminarium:

1. Podstawowe charakterystyki zwinnego (APM – Agile Project Management) i tradycyjnego zarządzania projektami (TZP)
2. Biznesowy punkt widzenia na projekty w organizacji oraz model wielowymiarowego projektowego środowiska biznesowego
3. Modele zarządzania projektami i modele cyklu życia projektu, uwzględniające zarówno metody  tradycyjne (TZP), jak i spektrum podejść zwinnych
4. Przykłady praktycznej integracji tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania projektami w różnych firmach i w odniesieniu do różnych aspektów projektowego środowiska biznesowego
5. Nietypowe zastosowania tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania projektami
6. Zwinna retrospektywa - podsumowanie i wnioski dotyczące stosowania metod zwinnych i tradycyjnych

Seminarium poprowadzą Arkadiusz Biernat oraz dr Jerzy Stawicki.

Arkadiusz Biernat jest menedżerem portfela projektów w Banku Handlowym, Citigroup. Jest odpowiedzialny za pracę kilkunastoosobowego zespołu realizującego portfel projektów IT w zakresie korporacyjnej bankowości transakcyjnej w międzynarodowym środowisku pracy. Specjalizuje się w szybkiej realizacji celów biznesowych w oparciu o technologie informacyjne jak i wspieraniu biznesu w wyborze takich inwestycji IT, które przyniosą największe korzyści.
W Banku Handlowym od 2003 r. Wcześniej pracował w Industrial & Financial Systems Poland, gdzie wdrażał systemy klasy ERP na rynku polskim (Gerling, Akzo Nobel Inks, Kongskilde), jak i w Wielkiej Brytanii (Swindon Pressings Limited/Grupa BMW).

Dr Jerzy Stawicki – dyrektor zarządzający i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej JS PROJECT. Doradza i prowadzi szkolenia w obszarach zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, a także budowania PMO i organizacji projektowej.  Ekspert w zakresie standardu PMBOK® Guide oraz metody Łańcucha Krytycznego i TOC, a także metod zwinnych oraz praktycznych zastosowań tych podejść w projektach.
Wcześniej w okresie 1995-2003 roku pracował w SAP Polska, gdzie m.in. pełnił funkcję kierownika projektów wdrożeniowych SAP i Consulting Managera odpowiadając za metodyki i technologie wdrożeniowe oraz za kierowanie zespołem konsultantów logistycznych. Jednocześnie realizował przeglądy projektów w ramach SAP Review Program i był z ramienia SAP członkiem Komitetu Sterującego kilku projektów wdrożeniowych (TVP SA, NFOŚiGW). Wcześniej był kierownikiem projektów wdrożeniowych i konsultantem w ICL Poland oraz Siemens-Nixdorf.

Agenda spotkania:

1. 18:00 - 18.05 - Przywitanie  uczestników prelekcji
2.  18:05 - 19.35 - Prelekcja
3. 19:35 - 19.50 - Pytania i dyskusja
4. 19:50 - 20.00 - Zakończenie
5. 20:00 - 20:30 - Czas na networking

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu należy dokonać rejestracji na formularzu na stronie Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA.

Znajdź nas na Linked In!