Szkolenie Management 3.0 - 20-21 listopada 2014

W dniach 20-21 listopada prowadzimy (Jerzy Stawicki i Daniel Skowroński) kolejną, ostatnią w 2014 roku, edycję inspirującego szkolenia Management 3.0.

Szkolenie: Management 3.0 – Agile Leadership Practices,  opracowane przez Jurgena Appelo, autora książki „Management 3.0”, przeznaczone jest dla:

 

  • Menedżerów, którzy chcą poznać zasady i techniki zwinnego zarządzania i przewodzenia (Agile management/leadership) i zastosować je w swojej praktyce, oraz dla
  • Kierowników projektów, kierowników zespołów oraz innych specjalistów (nie tylko ze świata IT), którzy chcą stać się profesjonalnymi przywódcami i menedżerami.

Zakres szkolenia odpowiada generalnie zakresowi przedstawionemu przez Jurgena na: http://www.management30.com/events/description/ )

Nasze podejście do prowadzenia szkolenia jest zorientowane bardzo praktycznie. Oznacza to, że większość czasu poświęcamy na ćwiczenia, gry, dodatkowe, wprowadzone przez nas ćwiczenia, a także na wymianę doświadczeń – uczestników szkolenia i naszych -  oraz na dyskusje z uczestnikami.

Istotną częścią szkolenia jest ćwiczenie „opracowanie backlogu transformacji”, realizowane w 3-4 częściach podczas 2 dni szkolenia. Jego celem jest wypracowanie – na podstawie przedstawionych koncepcji i praktyk oraz zrealizowanych ćwiczeń - przez uczestników - pracujących w 2-3 osobowych zespołach – listy zadań, stanowiących plan implementacji w ich środowisku koncepcji i praktyk Management 3.0.

W bieżącej wersji szkolenia uwzględniliśmy także elementy warsztatu Management 3.0 Workout opracowanego ostatnio przez Jurgena Appelo, a opisanego na: http://www.management30.com/workouts/one-day-workshop/ .

Szczegółowy opis szkolenia, jak i formularz zgłoszenia znajduje się na stronie warsztatu Management 3.0 (a opis i inne informacje także na: http://management30.pl/ ).

Znajdź nas na Facebooku!