Zmiany w egzaminie PMP® po 11 stycznia 2016

Tradycyjnie, co pewien czas PMI wprowadza zmiany w egzaminie PMP®. Kolejne zmiany – tym razem chyba mniejsze, niż większe – zostaną wprowadzone od 12 stycznia 2016 (a nie jak pierwotnie planowano 2 listopada 2015). Wynikają one z wyników badania Role Delineation Study (RDS), którego wynikiem jest zaktualizowany opis roli profesjonalisty w obszarze zarządzania projektami – menedżera projektu.

 

Dla egzaminu PMP® oznacza to, że chociaż 5 domen praktyki zarządzania projektami (czyli: inicjowanie, planowanie, realizacja, monitorowanie, zamykanie) pozostaje takie same, to zmieniają się zadania kierownika projektu (ang. tasks) należące do tych domen. Wprowadzono 8 nowych zadań, będących nowymi tematami egzaminu po 11 stycznia 2016; niektóre zadania zostały usunięte, a inne zmodyfikowane. Dlatego też zdający egzamin PMP® po 1 listopada koniecznie muszą zapoznać się z najnowszą wersją dokumentu Exam Content Outline, zawierającego opis tych domen i zadań, a więc w praktyce opis zakresu merytorycznego egzaminu PMP®.

Exam Content Outline znajdziecie na: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/exam-outline/project-management-professional-exam-outline.ashx

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • Dodania tematów: strategia biznesowa oraz realizacja korzyści (ang. benefits analysis), związanego z wcześniejszym – niż poprzednio – zaangażowaniem kierownika projektu w początkowe prace projektowe oraz podkreślenia, że projekt ma dostarczyć korzyści, a nie same produkty
 • Znaczenie tzw. lessons learned w całym cyklu życia projektu, a nie tylko podczas inicjowania i zamykania projektu
 • Zmiany odpowiedzialności przy tworzeniu karty projektu: podkreślenia, że to sponsor i klient tworzą kartę projektu, a kierownik projektu uczestniczy w jej tworzeniu, lecz nie jest odpowiedzialny za jej utworzenie
 • Wzmocnienia znaczenia relacji kierownika projektu z interesariuszami projektu i podkreślenia ich dwukierunkowego charakteru, a nie tylko samej jednostronnej komunikacji.

W praktyce dla egzaminu PMP® wprowadzone zmiany oznaczają, że:

 • Około 25% zawartości egzaminu będzie nowa i będzie dotyczyć tematów wynikających z nowych 8-miu zadań dodanych do dokumentu Exam Content Outline
 • Będzie też wiele nowych pytań egzaminacyjnych, a wiele z dotychczasowych zostanie zaktualizowanych biorąc pod uwagę nowy Exam Content Outline
 • Zmieni się struktura liczbowa pytań z poszczególnych domen na następującą:
  • Inicjowanie: 13%
  • Planowanie: 24%
  • Realizacja: 31% (więcej pytań na egzaminie)
  • Monitorowanie i kontroling: 25%
  • Zamykanie: 7% (mniej pytań na egzaminie).

Nie zmienią się ani wymagania dopuszczenia do egzaminu, ani struktura egzaminu (200 pytań wielokrotnego wyboru).

Pamiętajmy więc, że:

 • PMBOK® Guide jest tylko jednym z wielu źródeł wiedzy wymaganej na egzaminie PMP® i źródeł dla tworzenia pytań egzaminacyjnych, a sam egzamin PMP® nie jest egzaminem z PMBOK-a.
 • Zakres egzaminu PMP® definiuje dokument Exam Content Outline. Temat znajdzie się na egzaminie jeśli będzie w Exam Content Outline. A tematy z PMBOK® Guide pojawią się na egzaminie tylko wtedy, gdy są wymienione w Exam Content Outline.

Podsumowanie zmian w egzaminie PMP® znajdziecie na: http://www.pmi.org/certification/exam-changes/pmp.aspx. Znajdziecie tam też linki do:

 • Dokumentu Exam Content Outline
 • Webinaru: Upcoming PMP Exam Change - Explained

PMP and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!