Warsztat “Smart and Visual Project Portfolio Management” podczas 10. PMI Poland Chapter Congress

2 grudnia 2015 podczas trzeciego dnia 10-tego Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter prowadzimy - Egor Sviridenko z firmy TargetProces i Jerzy Stawicki - warsztat “Smart and Visual Project Portfolio Management”.

 

1-dniowy, interaktywny warsztat z wieloma ćwiczeniami zespołowymi i dyskusjami prezentuje systematyczne podejście do zarządzania portfelem projektów, obejmujące różne techniki budowy i monitorowania portfela i jego projektów oraz techniki wizualizacji, wspomagające podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych w tym obszarze.

Warsztat przeznaczony jest dla menedżerów portfela projektów, dyrektorów PMO oraz doświadczonych kierowników programów i projektów.

Główny cel warsztatu to

 • Przedstawienie oraz praktyczne przećwiczenie i przedyskutowanie nowatorskich metod zarządzania portfelem projektów, wykorzystujących m.in. różne techniki wizualizacji (jak tablice kanban, grafiki, wykresy kontrolne, itd.)

Agenda warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kick-Start warsztatu
 2. Zarządzanie portfelem projektów (ZPP):
 • ZPP: decyzje biznesowe, aktualna praktyka, wyzwania
 • Wizualizacja: podejścia i techniki do zastosowania w ZPP
 1. Systematyczne podejście do Wizualnego zarządzania portfelem projektów
 • Budowanie portfela projektów
 • Ustalanie kolejności realizacji projektów w portfelu
 • Analiza zespołów, ludzi i kompetencji pod kątem realizowalności portfela projektów
 • Monitorowanie statusu portfela i jego projektów, zmiany portfela
 1. Retrospektywa warsztatu:
 • Refleksje i wnioski praktyczne

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

Na stronie http://congresspmi.org.pl/2015/program/warsztat-egor-sviridenko-jerzy-stawicki/ znajdziecie link do formularza rejestracyjnego.

Gorąco zapraszamy.

Znajdź nas na Facebooku!