Nowe zasady zbierania PDU – Professional Development Units

W grudniu 2015 roku PMI wprowadził nowe zasady zbierania punktów PDU: Professional Development Units, niezbędnych dla przedłużenia certyfikatu Project Management Professional (PMP)®.

Ponieważ zarówno od absolwentów naszych szkoleń przygotowujących do certyfikacji PMP®, jak i innych osób posiadających ten certyfikat dostajemy wiele pytań dotyczących zasad przedłużania certyfikatu, więc w tym tekście opisaliśmy aktualnie obowiązujące – po grudniowych zmianach – zasady zbierania punktów PDU.

Wprowadzone zmiany powiązane są z wprowadzeniem przez PMI tzw. The PMI Talent Triangle, w ramach którego wyodrębniono trzy kategorie kompetencji kierownika projektu. Są to:

 • Technical Project Management – kategoria obejmująca wiedzę o stosowaniu technik zarządzania projektami. Są to techniki i narzędzia wymieniane w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), jak i techniki i narzędzia związane z metodami zwinnymi
 • Strategic and Business Management – kategoria obejmująca kompetencje związane ze strategicznym i biznesowym zarządzaniem firmą, takie, jak: zarządzanie strategiczne, procesowe, zarządzanie finansami, sprzedaż, aspekty prawne, itp
 • Leadership – kategoria obejmująca umiejętności związane z przewodzeniem i prowadzeniem zespołu do osiągnięcia wspólnego celu. W tym obszarze znajdują się kompetencje miękkie związane z motywacją, komunikacją, kreatywnością w projektach

Szczegółową listę kompetencji zawartych w poszczególnych kategoriach kompetencji kierownika projektu w PMI Talent Triangle znaleźć można na: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/talent-triangle-flyer.ashx

Zmiany te oznaczały także, że każda firma będąca tzw. PMI R.E.P. (Registered Education Provider), czyli firma zatwierdzona przez PMI, musiała zaktualizować punkty PDU przypisane do swoich szkoleń znajdujących w katalogu szkoleń R.E.P. PMI zgodnie z PMI Talent Triangle. Ta aktualizacja polegała na określeniu, ile punktów w każdej z trzech kategorii Talent Triangle można uzyskać uczestnicząc w danym szkoleniu.

Myśmy (JS PROJECT) zrobili to dla trzech naszych szkoleń wpisanych do katalogu szkoleń R.E.P. PMI zaakceptowanych w ramach Programu R.E.P , tj. dla:

PMP®-Prep Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide

Warsztat kierownika projektu: metody tradycyjne, zwinne i inne

Za udział w szkoleniu znajdującym się w bazie PMI uczestnik otrzymuje punkty PDU niejako automatycznie, zgodnie z podziałem punktów na 3 powyższe kategorie kompetencji kierownika projektu, określonym przez firmę będącą R.E.P. Należy koniecznie pamiętać, że punkty PDU można uzyskać także za szkolenia nie znajdujące się w katalogu szkoleń PMI. W przypadku ukończenia takiego szkolenia JS PROJECT będzie umieszczał liczbę punktów otrzymywanych w poszczególnych kategoriach PMI Talent Triangle na certyfikatach uczestnictwa w szkoleniu.

Zasady zbierania punktów PDU

Szczegółowe zasady zbierania punktów PDU można znaleźć w odrębnym dokumencie http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/handbooks/ccr-certification-requirements-handbook.ashx przygotowanym przez PMI.

Dokument ten liczy 22 strony, więc dla ułatwienia poznania tych zasad poniżej przedstawiliśmy najważniejsze z nich:

1. Dla przedłużenia certyfikatów trzeba w ciągu 3 lat uzbierać 60 PDU dla certyfikatów PMP, PgMP, PfMP, PMI-PBA lub 30 PDU dla certyfikatów PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP.

2. Obszary i typy działalności w ramach których można zdobywać punkty PDU to (podajemy je w angielskiej wersji językowej, zgodnie z w/w dokumentem PMI):

 • Education w ramach którego wyodrębniono następujące typy działalności:
  • Kursy i szkolenia, zarówno oferowane przez firmy będące R.E.P, jak i przez inne firmy szkoleniowe, a także seminaria PMI SeminarsWorld®, czy szkolenia organizowane przez PMI Chapters
  • Spotkania profesjonalistów, np. spotkania PMI Chapter
  • Samokształcenie on-line i za pomocą mediów cyfrowych, jak: webinaria, video, itp.
  • Samokształcenie poprzez lekturę publikacji (książki, artykuły, blogi) z zakresu zarządzania projektami
  • Nauka nieformalna, np. dyskusje w gronie profesjonalistów

W niektórych z w/w typów działalności (jak np. kursy i szkolenia, samokształcenie on-line i za pomocą mediów cyfrowych) punkty PDU należy przypisać kategoriom kompetencji kierownika projektu z PMI Talent Triangle, tj.

 • Technical Project Management
 • Strategic and Business Management
 • Leadeship.
 • Giving back to the profession w ramach którego wyodrębniono następujące typy działalności:
  • Work as a practitioner, czyli praca w roli kierownika projektu (dla certyfikatu PMP)
  • Creating content : tworzenie nowej wiedzy – pisanie książek, artykułów, blogów, tworzenie webinariów i prezentacji
  • Giving a presentation: prezentacje na konferencjach, seminariach PMI Chapters, seminariach firmowych, itp.
  • Sharing knowledge : dzielenie się wiedzą na drodze szkolenia, coachingu, czy mentoringu
  • Volunteer: woluntariat na rzecz organizacji non-profit, na rzecz PMI, itp.

3. W obszarze Education trzeba zdobyć minimum 35 PDU, natomiast w obszarze Giving back to profession można zdobyć maksymalnie 25 PDU

4. W każdej kategorii kompetencji kierownika projektu z PMI Talent Triangle, tj.

 • Technical Project Management
 • Strategic and Business Management
 • Leadership

           trzeba zdobyć co najmniej 8 PDU

5. W obszarze Giving back to the profession jest limit PDU dla typu działalności Work as a professional, gdzie można zdobyć maksymalnie 8 PDU

6. 1 PDU równa się 1-ej godzinie działalności w każdym z w/w typów działalności zarówno w obszarze Education, jak i w obszarze Giving back to the profession

7. Nie można zbierać PDU przed otrzymaniem certyfikatu PMP®. Można natomiast w ciągu ostatnich 12 miesięcy 3-letniego okresu re-certyfikacyjnego zebrać „nadmiarowe” punkty PDU na poczet kolejnego 3-letniego cyklu

8. Przedłużenie certyfikatu co 3 lata kosztuje członków PMI: 60$, osoby nie będące członkami PMI 150$

Myślę, że teraz zasady zdobywania punktów PDU dla przedłużenia certyfikatu PMP® powinny być dla Was jasne.

 

PMP, PgMP, PfMP, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!