Warsztat: Wartości w zespole

Pierwszego dnia konferencji New Trends in Project Management (Gdańsk, 24 kwietnia 2017 w godzinach 10:30 – 13:15) Magda Robak i Jerzy Stawicki prowadzą (w języku polskim) warsztatJak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu”.

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów oraz wartości. O ile jednak ustalanie celów jest już powszechną praktyką, to z wartościami mamy poważne problemy. Wartości często nie są identyfikowane i uzgadniane wspólnie z zespołem projektowym. Często bywa gorzej: wartości firmy lub zespołu nie są skorelowane z zachowaniami i działaniami ludzi w zespole. A przecież spójne cele i wartości mogą pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji w niepewnym i złożonym środowisku biznesowym i projektowym. Wartości są fundamentem dla decyzji projektowych lub decyzji zespołu i dla później podejmowanych działań.

Nasz warsztat koncentruje się właśnie na obszarze wartości. Podczas warsztatu – wykorzystując studium przypadku, burzę mózgów i pracę z metaforą – uczestnicy w rolach liderów i członków zespołu poznają rolę i znaczenie wartości w organizacji. Poprzez burze mózgów i dyskusje, w 3-4 osobowych zespołach, zidentyfikują metody, dzięki którym wartości staną się „driverem” zachowań i działań członków zespołu.

Podczas warsztatu wspólnie określimy:

  • kim jest Lider 3.0: jakie są jego, zadania i odpowiedzialności, jego poglądy, wartości i zachowania?
  • jak zidentyfikować i uzgodnić wspólne wartości członków zespołu?
    Najważniejsze, wspólnie zdefiniowane wartości stanowić będą fundament dla decyzji podejmowanych przez zespół. Podczas tej części warsztatu będziemy stosowali metody pracy, które mogą być zastosowane przez uczestników warsztatu w ich środowisku biznesowym, w pracy z ich zespołami.
  • co Lider 3.0 oraz członkowie zespołu mogą zrobić dla wprowadzenia i zachowania wartości w swoim środowisku pracy?
  • jak uczynić wartości rzeczywistą „silą napędową” zachowań i działań w swoim środowisku pracy?
    Uczestnicy metodą burzy mózgów i dyskusji w zespołach wypracują metody i przedstawią przykłady już stosowanych przez nich sposobów realizacji „walk the talk”, czyli spowodowania by zespół „żył wartościami”.

Będzie z pewnością inspirująco i praktycznie. Zapraszamy.

Znajdź nas na Facebooku!