Zwinne Zarządzanie Celami - Metoda OKR

Profesjonalny, pełen praktyki kurs online pokazujący zwinne zarządzanie celami z wykorzystaniem metody OKR (Objective Key Results) oraz dostarczający wskazówki praktyczne co do zastosowania metody w firmie i/lub zespole.
Ponad 5 godzin, 34 lekcje.

Kliknij TUTAJ by kupić kurs:

Trzy powody, aby KUPIĆ TEN KURS już teraz!

 1. Otrzymasz profesjonalne i praktyczne przedstawienie metody OKR (Objective Key Results) czyli metody zwinnego zarządzania celami: zasad definiowania celów, procesu OKR-owego oraz wskazówki dotyczące wprowadzania zwinnego zarządzania celami metodą OKR w firmie i/lub zespole.
 2. Bez wychodzenia z domu nauczysz się i/lub ugruntujesz to wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie stosować i dopasować metodę OKR do swojego środowiska pracy, oraz ... dużo, dużo więcej.
 3. Skorzystasz z wiedzy i praktycznego doświadczenia instruktorów, praktyków zarządzania oraz zarządzania projektami i produktami, posiadających w sumie ponad 40 lat doświadczenia w tych obszarach, uważających metodę OKR za wspaniałe narzędzie do zarządzania celami i stosujących ją do zarządzania tworzeniem kursów on-line.

Czym jest metoda OKR?

Metoda OKR to metoda zwinnego zarządzania celami. To metoda wspólnego (tj. zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i zespoły i pracowników w tych zespołach) określania celów biznesowych jednostek organizacyjnych (np. firmy, działu, zespołu i wreszcie poszczególnych pracowników), okresowego (np. comiesięcznego) przeglądania w jakim stopniu są one realizowane i osiągane oraz okresowego (zwykle kwartalnego) ich podsumowania: spojrzenia w jakim stopniu zostały zrealizowane, w jakim nie, dlaczego tak się stało oraz ustalenia jakie wnioski i lekcje można stąd wyciągnąć. Uogólniając można powiedzieć, że OKRy służą do realizacji najważniejszych rozwojowych celów biznesowych i ich adaptacji do zmieniających się warunków, a także do doskonalenia się, do wyjścia z sytuacji status quo, do realizacji ambitnych celów rozwojowych oraz do uczenia się na podstawie analizy uzyskanych wniosków.

Metoda OKR – zdaniem autorów kursu, stosujących ją do zarządzania „produkcją” kursów on-line, jest wspaniałym narzędziem do koncentrowania się na najważniejszych kierunkach biznesowych, jak i do zwinnego zarządzania pracami oraz szybkiego i zwinnego uczenia się i wyciągania wniosków i lekcji.

Dla kogo jest ten kurs?

Zarządzanie celami to praktycznie „głowa” każdej działalności biznesowej. W obecnych czasach, pełnych zmienności i niepewności powinno charakteryzować się zwinnością, czyli możliwością szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków. Metoda OKR, czyli metoda zwinnego zarządzania celami może być zastosowana w różnych firmach i zespołach, na różnych poziomach do rozwoju i do wprowadzania nowych metod pracy lub nowych inicjatyw, a także do zarządzania celami projektów, celami produktów.

Dlatego też bez względu na to:

 • Czy jesteś menedżerem działu, departamentu lub zespołu i chcesz skutecznie zarządzać celami swojej jednostki w warunkach zmienności, złożoności i niepewności
 • Czy jesteś dyrektorem, przedstawicielem kadry zarządzającej, członkiem zarządu, menedżerem C-level (CEO, CIO, CFO) i chcesz skutecznie zarządzać firmą w warunkach zmienności, złożoności i niepewności
 • Czy jesteś Project Managerem, Liderem zespołu w projekcie, czy właścicielem biznesowym projektu, lub Product Ownerem, definiującym cele i pragnącym dysponować efektywnym narzędziem ich realizacji
 • Czy jesteś członkiem zespołu projektowego, Zespołu Scrum-owego (Właścicielem Produktu, Scrum Masterem, członkiem Zespołu Developerskiego) realizującego cele biznesowe
 • Czy jesteś specjalistą/specjalistką, reprezentantem/reprezentantką biznesu, który/która chce zdobyć większą wiedzę nt. zarządzania celami

ten kurs jest dla Ciebie.

Co znajdziesz w programie kursu?

Przedstawienie kontekstu zarządzania celami, oraz znaczenia celów dla zwinności biznesowej.

Przedstawienie metody OKR: formuły definiowania celu, procesu OKR-owego: planowania, realizacji i krótko-okresowego przeglądania oraz okresowego podsumowania oraz mind-set’u niezbędnego dla stosowania metody OKR.

Praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania metody OKR w firmie i/lub zespole.

Historie „z życia” i … zagadki.

Jaka jest struktura kursu?

Kurs podzielony jest na bloki tematyczne, zawierające lekcje dotyczące konkretnych tematów, takich jak:

 • Tradycyjne metody zarządzania celami
 • Zwinność biznesowa i cele
 • Zwinne zarządzanie celami
 • Metoda OKR – formuła
 • Metoda OKR – proces OKR-owy
 • Przykładowe OKR-y
 • Synchronizacja celów
 • Cele w zarządzaniu projektem
 • Cele w zarządzaniu produktem
 • Cele i motywacje ludzi
 • Metoda OKR - wprowadzanie
 • Wskazówki nt. wprowadzania metody OKR w firmie/zespole
 • OKR: Q&A
 • Podsumowanie kursu

Znajdź nas na Linked In!

 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych