Scrum Master wg Scrum Guide 2020 cz.2 Wydarzenia i Artefakty

Kurs ten jest kontynuacją kursu: „Scrum Master wg Scrum Guide 2020 cz. 1 fundamenty i role”, prezentując te zagadnienia Scrum, które NIE są prezentowane we wcześniejszym kursie.

Dołącz do profesjonalnego i praktycznego kursu online z kompletną wiedzą nt. operacyjnych aspektów Scrum (wg Scrum Guide 2020), tj. Wydarzeń i artefaktów.

Kliknij TUTAJ aby kupić kurs

Cztery powody, aby KUPIĆ TEN KURS już teraz!

 1. Otrzymasz profesjonalne i praktyczne przedstawienie operacyjnych aspektów frameworku Scrum (wg Scrum Guide 2020), w szczególności wydarzeń i artefaktów Scrum, a także aspektów biznesowych stosowania Scrum.
 2. Poznasz praktyczne zagadnienia operacyjnych aspektów frameworku Scrum – wydarzeń i artefaktów - nie opisane w Scrum Guide 2020.
 3. Nauczysz się - w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu - wielu zagadnień potrzebnych dla efektywnego funkcjonowania wydarzeń Scrum oraz dla zarządzania artefaktami Scrum - zagadnień koniecznych dla uzyskania certyfikatu Scrum Master.
 4. Skorzystasz z wiedzy i praktycznego doświadczenia twórców kursu, posiadających wieloletnie doświadczenie w:
 • Zarządzaniu projektami i doradztwie projektowym
 • Prowadzeniu szkoleń i warsztatów
 • Produkcji kursów on-line

Co to jest Scrum?

Scrum – wg Scrum Guide 2020 - to uproszczone ramy postępowania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów

"Kurs ten NIE jest oficjalnym przygotowaniem pod certyfikację Professional Scrum Master™ I (PSM I) organizacji Scrum(.)org, ani nie jest w żaden sposób z nią powiązany. Scrum(.)org, Professional Scrum Master są znakami towarowymi Scrum(.)org i mogą być zarejestrowane w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach."

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs adresowany jest do obecnych Scrum Masterów, jak i osób pragnących pełnić rolę Scrum Mastera, do Właścicieli Produktu, kierowników projektów, produktu, liderów zespołów deweloperskich oraz deweloperów, a także do menedżerów działów, departamentów i zespołów, pragnących:

 • Poznać i efektywnie stosować w swojej działalności framework Scrum i jego elementy
 • Zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań i projektów, dzięki zastosowaniu zasad i praktyk frameworku Scrum

Co znajdziesz w programie kursu?

Przegląd takich zagadnień Scrum, jak: Sprint i wydarzenia Sprintu oraz artefakty.

Szczegółowe przedstawienie Sprintu, wydarzeń Sprintu oraz artefaktów Scrum, wykraczające poza Scrum Guide 2020 i obejmujące wiele zagadnień praktycznych.

Praktyczne wskazówki dotyczące efektywnej realizacji wydarzeń Scrum oraz zarządzania artefaktami.

Historie „z życia” i … zagadki.

Jaka jest struktura kursu?

Kurs podzielony jest na bloki tematyczne, zawierające lekcje dotyczące konkretnych tematów, takich jak:

 • Scrum Guide 2020: Sprint - cel i wydarzenia – przegląd
 • Sprint
 • Planowanie Sprintu
 • Codzienny Scrum
 • Przegląd Sprintu
 • Retrospektywa Sprintu
 • Definicja Ukończenia
 • Scrum – artefakty
 • Scrum Master, Backlog Sprintu i Transparentność
 • Scrum a podejścia tradycyjne
 • Scrum - 11 elementów i szerszy kontekst
 • Pytania w stylu pytań certyfikacyjnych
 • Podsumowanie kursu

Znajdź nas na Linked In!