Flow Academy

Utrzymanie - w czasach zmienności, złożoności, niepewności, opisywanych akronimem VUCA - firmy na rynku, jej rozwój i uzyskanie rezultatów biznesowych wymaga stosowania skutecznych i efektywnych metod zarządzania firmą, portfelem projektów i prac, poszczególnymi projektami i pracami operacyjnymi.

Jeśli chcesz skutecznie i efektywnie zarządzać pracami, projektami i portfelem projektów, to Flow Academy pomoże w realizacji tego celu, dostarczając:

 • Wiedzy o praktykach skutecznego i efektywnego zarządzania projektami i portfolio projektów przy pomocy Flow Management, łączącego Lean Management, TOC, Kanban oraz elementy psychologii
 • Inspiracji dotyczących Twojego kontekstu biznesowego
 • Praktycznych wskazówek co do wprowadzania i zastosowania praktyk Flow Management w Twoim zespole i/lub firmie

Flow Academy to:

 • Cykl warsztatów, dotyczących poszczególnych praktyk i zasad Flow Management, i wykorzystujących gry symulacyjne TeamFlow i PortfolioFlow
 • Gry symulacyjne Flow Management (TeamFlow i PortfolioFlow)
 • Konsultacje i coaching dotyczące wprowadzania i stosowania zasad i praktyk Flow Management
 • Kursy on-line „Kanban I, Kanban-II, Kanban III”, „Scrum z Kanban” oraz „Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR”, „Product Owner”, Skuteczne zarządzanie firmą dzięki zwinności biznesowej”, Techniki i praktyki zwinnego zarządzania (cz. 1 i 2)

Flow Academy to:

 • Modułowa konstrukcja programu – bloki tematyczne:
  • Team & Project Flow
  • Portfolio Flow
  • Wprowadzanie Flow Management w firmie
 • Różnorodne formy zdobywania wiedzy i jej praktykowania:
  • Warsztaty realizowane w trybie on-line
  • Gry symulacyjne
  • Konsultacje dla zespołów i indywidualne
  • Kursy on-line (video) dostępne w dowolnym momencie i miejscu
 • Zdobywanie wiedzy rozłożone w czasie

Grupa docelowa Flow Academy:

 • Menedżerowie działów i/lub zespołów funkcjonalnych
 • Menedżerowie projektów
 • Dyrektorzy programu
 • Liderzy zespołów projektowych/produktowych
 • Leadership Team małych i średnich firm
 • Liderzy i założyciele start-up-ów

 

Nasz sposób pracy z Klientem