Konsultacje – wprowadzanie i stosowanie praktyk Flow w zespole i/lub firmie

Konsultacje i coaching dotyczące wprowadzania i stosowania praktyk Flow w zespole i/lub firmie.

Konsultacje i coaching dotyczące:

 • Zasad i praktyk Flow Management oraz ich praktycznego zastosowania na poziomie:
  • Zespołu projektowego/produktowego
  • Projektu
  • Portfela projektów
 • Wprowadzania w firmie zasad i praktyk Flow Management oraz budowania Systemu Zarządzania Pracami, projektami i portfelem (SZPPP)

Realizowane dla:

 • Zespołów
 • Osób indywidualnych

Konsultacje obejmują także retrospektywy i planowanie dalszych kroków w obszarze Flow Management:

 • Retrospektywa poziomu zdobytej wiedzy
 • Retrospektywa poziomu zastosowania poznanych technik i praktyk zarządzania projektami, produktami, pracami
 • Planowanie dalszych kroków osiągania „high performance” i rezultatów biznesowych:
 • Określenie celów (Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów) na kolejny okres
 • Zwinne planowanie działań dla osiągnięcia zdefiniowanych celów