Warsztat: Management 3.0 - Foundation Workshop

Warsztat: Management 3.0 - Agile Leadership Practices - JS Project

Przyszłość zarządzania? To wg podejścia Management 3.0  kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Jeśli chcesz być takim liderem i chcesz poznać zasady i techniki zarządzania  i przywództwa prowadzące do zaangażowania, motywacji, satysfakcji pracowników oraz do efektów biznesowych, to zapraszamy na warsztat „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa”.

Cel i odbiorcy warsztatu

Celem warsztatu jest praktyczne - w formie gier, ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji - przedstawienie zasad i praktyk Management 3.0 oraz przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swojej organizacji i/lub zespole.

Warsztat Management 3.0 przeznaczony jest dla:

 • Liderów i menedżerów firm, działów oraz zespołów
 • Team leaderów, agile coachów, scrum masterów i właścicieli produktu
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych

pragnących poznać i wprowadzać w swoich zespołach i firmach  zasady i praktyki zwinnego zarządzania (zebrane pod szyldem Management 3.0).

 

Warsztat: Management 3.0 - Agile Leadership Practices - JS Project

 

Program warsztatu Management 3.0

Standardowy program warsztatu „Management 3.0”, realizowanego jako warsztat otwarty (w terminach podanych poniżej) obejmuje zagadnienia przedstawione poniżej.

Dzień 1: tematy

 • Dlaczego Management 3.0 i zwinne przywództwo. Zwinne przywództwo (ang. Agile leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy. A także czym jest teoria złożoności (ang. complexity thinking), będąca koncepcyjną podstawą zwinnego podejścia oraz jakie są problemy tradycyjnego linearnego myślenia i podejścia.

 • Menedżer 3.0 Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie:  przedstawienie i analizę metafory lidera jako ogrodnika, wypracowanie i przedyskutowanie ról i odpowiedzialności zwinnego lidera i menedżera – Menedżera 3.0.

 • Wewnętrzna motywacja to właśnie przyczyna dlaczego ludzie rano wstają z łóżka. A ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym elementem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by ludzie byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Dowiesz się na czym polega różnica między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, poznasz 10 wewnętrznych czynników motywacji, a także techniki pozwalające poznać Twoich współpracowników oraz zrozumieć co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole.

 • Wyznaczanie celów i definiowanie ograniczeń. OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKR z różnych firm. Ćwiczenie: OKR w zespołach uczestników. Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk.

 

  Warsztat: Management 3.0 - Agile Leadership Practices - JS Project

 

Dzień 2: tematy

 • Upełnomocnienie daje wiele odpowiedzi na pytanie: na czym polega właściwe zarządzanie. Zespoły są w stanie samo-organizować się, lecz wymaga to przekazania władzy i uprawnień decyzyjnych w ręce zespołu (ang. empowerment), a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się, jak  można spowodować, by samo-organizujące się zespoły sprawnie funkcjonowały, jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, a także jakie są wyzwania związane z przekazaniem władzy w ręce zespołu. Poznasz także nietypowe techniki rozproszonej kontroli, jak 7 poziomów delegowania i tablica uprawnień.
 • Komunikacja w duchu Management 3.0 (opcja) Kultura feedback’u - udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej,udzielanie feedbacku pisemnego, improwizacja w komunikacji, Okno Johari, inne techniki komunikacji dotyczące doskonalenia i usprawnień.
 • Rozwijanie kompetencji to kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły mogą osiągnąć stawiane im cele tylko wtedy, kiedy ich członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dlatego też kolejnym zadaniem menedżera jest umożliwienie rozwoju kompetencji jego ludzi. Dowiesz się jak i kiedy stosować różne podejścia rozwoju kompetencji indywidualnych, jak i rozwoju kompetencji zespołu. Poznasz także tzw. siatkę celebracji, praktyczną metodę analizy sposobu pracy i jej efektów.

 • Struktury organizacyjne w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ wiele zespołów pracuje w złożonych organizacjach, to konieczna jest analiza wpływu struktury organizacyjnej na pracę zespołów, a w szczególności na komunikację. Dowiesz się, jak rozwijać strukturę organizacyjną na podobieństwo fraktali, jak równoważyć specjalizację i generalizację oraz kiedy budować zespoły funkcjonalne, a kiedy zespoły cross-funkcjonalne. A także jak budować zespoły będące elementami sieci wartości.

 • Retrospektywa – podsumowanie: szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia.

Warsztat prowadzą:  Darek Wylon i Jerzy Stawicki.

Darek Wylon jest liderem firmy rozwijanej w duchu Management 3.0, stosującej wiele praktyk Management 3.0, Jerzy Stawicki jest  konsultantem i trenerem zarządzania i zarządzania projektami, z 25-letnim doświadczeniem praktycznym, jednym z dwóch pierwszych polskich, licencjonowanych trenerów Management 3.0 (od 2014).

Nasz warsztat Management 3.0 to:

 • Dużo praktyki, gier i ćwiczeń połączonych z rozsądną dawką fundamentów metodycznych i teorii
 • Atmosfera współpracy, otwartości i dzielenia się wiedzą – zgodnie z duchem Management 3.0
 • Połączenie naszych doświadczeń z liderowania firmy rozwijanej zgodnie z Management 3.0 oraz doświadczeń z warsztatów i wprowadzania w życie zasad i praktyk Management 3.0 w różnych firmach i zespołach.
 • Krok uczestników  w stronę wprowadzenia praktyk i wartości Management 3.0 dzięki przygotowaniu planu wprowadzania poznanych praktyk Management 3.0 w swoich zespołach oraz dzięki osobistej refleksji nad swoją rolą lidera.

Dr Jerzy Stawicki

Warsztat: Management 3.0 - Agile Leadership Practices - JS Project

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0.

 Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów.

 Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samo-organizacji.

Od 2013 jest licencjonowanym trenerem Management 3.0; w ciągu ostatnich 3 lat prowadził 21 (otwartych i zamkniętych) warsztatów Management 3.0 – Agile Leadership Practices.

 

Dariusz Wylon

Warsztat: Management 3.0 - Agile Leadership Practices - JS Project

CCO (Chief Communication Officer) w Selleo, domu projektowym stron i aplikacji mobilnych oraz Starszy Konsultant / Executive Coach w międzynarodowej grupie Simitri uznanej na całym świecie w dziedzinie szkoleń i rozwoju firm. Licencjonowany trener Management 3.0 od 2014 roku.

Od ponad 5 lat wdraża praktyki Management 3.0 w Selleo, jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm IT w Polsce. Jako ekspert od samoorganizujących się zespołów występuje na europejskich konferencjach m.in. Agile in the City czy DareFest. W 2015 roku otrzymał nagrodę HR Dream Team za wykorzystanie koncepcji Management 3.0 w rekrutacji.

Dariusz ma ponad 10 letnie doświadczenie jako menedżer, coach i trener; zajmuje się głównie rozwojem organizacji i wspieraniem oraz prowadzeniem zmian organizacyjnych.

Terminy i organizacja warsztatu:

Warsztat otwarty prowadzony jest w Warszawie.

Warsztat zamknięty dla firmy

Warsztat może być też zrealizowany w formie warsztatu dedykowanego dla pracowników jednej organizacji. W takim przypadku program warsztatu jest „szyty na miarę” dla konkretnej firmy, biorąc pod uwagę:

 • Jej aktualny poziom doświadczenia w stosowaniu praktyk i zasad zwinnego przywództwa
 • Aktualne potrzeby biznesowe w tym obszarze i ich priorytety
 • Przydatność zagadnień w środowisku konkretnej firmy.

Program warsztatu dedykowanego może obejmować zarówno zagadnienia ze standardowego programu, jak i zagadnienia dodatkowe, autorstwa Leadership & Management 3.0+ Team. Naszym celem jest, by dedykowany warsztat Management 3.0 nie trwał dłużej niż 2 dni.  Dlatego też program warsztatu dla konkretnej firmy, obejmujący wybrane zagadnienia standardowe, jak i wybrane zagadnienia dodatkowe jest ustalany wspólnie przez przedstawicieli Firmy oraz przez Leadership & Management 3.0+ Team. W przypadku chęci zamówienia warsztatu dedykowanego prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat: Management 3.0 - Agile Leadership Practices - JS Project

Koszty

Koszt szkolenia: 2550 PLN + 23 % VAT od osoby.
Koszt ten obejmuje:

 • Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia przez 2 licencjonowanych trenerów
 • Handouty na początek warsztatu oraz kompletne prezentowane materiały po warsztacie
 • Rekwizyty do gier
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Przy zgłoszeniu na mniej niż tydzień przed szkoleniem - cena 2700 +23%VAT.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 0, Leadership – 9, Business & Strategic skills – 5.

 

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok