Droga do systemu zarządzania Management 3.0 - samo-organizacji zespołów w firmie

Droga do systemu zarządzania Management 3.0 - samo-organizacji zespołów w firmie - JS Project

„I have a dream ... „

Jako menedżer lub szef firmy, działu lub jako lider zespołu marzysz zapewne o zmianie metod i organizacji i systemu pracy, na taki w którym:

 • Robota „sama się będzie robiła”
 • Pracownicy będą zadowoleni, kreatywni, pełni energii i inicjatywy
 • Ty ja ko menedżer będziesz mógł zajmować się strategią, rozwojem firmy i ludzi z którymi współpracujesz oraz zarządzaniem całym systemem pracy

Niejako w wyniku oddziaływania w/w elementów pojawią się efekty i korzyści biznesowe.

Jeśli faktycznie to jest Twoim marzeniem, to proponujemy wspólną wędrówkę Twojej firmy (lub Twojego zespołu) i nas konsultantów i coachów dla zrealizowania tego marzenia i zbudowania firmy i/lub zespołów działających wg zasad samo-organizacji, realizujących strategie biznesowa, przynoszących efekty biznesowe. Wędrówkę dla urzeczywistnienia powyższych punktów.

Jak pewnie wiesz coraz więcej firm i zespołów zaczyna obecnie przyjmować samo-organizację, jako podstawowy model swojego działania. Niektóre z doświadczeń takich firm są opisane m.in. przez Fredericka Laloux w książce „Pracować inaczej”, przez I.Getza i B.Carneya w „Freedom Inc.”, czy w książce „Connected company”.

Nasze podejście bazuje na koncepcji Management 3.0 - opisanej w książce Jurgena Appelo „Management 3.0” oraz kolejnych jego książkach: „Management 3.0 Workout” i „Managing for Happiness” - uzupełnianej przez nas o inne stosowane i sprawdzone pomysły, podejścia i techniki. Od 2014 roku prowadzimy warsztat Management 3.0 oraz projekty dotyczące wprowadzenia zasad i praktyk M3.0 w firmach.

Jak więc wygląda droga do systemu zarządzania Management 3.0, wykorzystującego jego zasady i praktyki, droga do samoorganizacji zespołów?

Zapraszamy najpierw do lektury, a następnie do … wspólnej wędrówki po tej drodze.

1. Co to jest Management 3.0Droga do systemu zarządzania Management 3.0 - samo-organizacji zespołów w firmie - JS Project

Management 3.0 (dalej w skrócie: MGT 3.0) będący zbiorem:

 • zasad (np. oczarowanie klienta, autonomia i upełnomocnienie zespołów, zaufanie i transparentność) and
 • praktyk (np. tablica upełnomocnienia, mapy osobiste, wykres celebracji)

to:

 • System zarządzania w organizacji, bazujący na:
  • Upełnomocnieniu (ang. empowerment) i samo-organizacja zespołów
  • Menedżerach w roli liderów, coach-ów, przywódców służebnych, wizjonerów i strategów, zarządzających systemem, a nie ludźmi
 • System pracy, w którym „wszyscy jesteśmy menedżerami” (liderami)
 • System pracy dający satysfakcję, zadowolenie, szczęście ludziom i wskutek tego przynoszący efekty biznesowe.

2. Droga do systemu zarządzania MGT 3.0 - w skrócie:

Droga do zbudowania systemu zarządzania wg Management 3.0 (i samo-organizacji) jaką proponujemy wygląda w skrócie oto tak:

 1. Przeprowadzenie dedykowanego dla firmy i/lub zespołu warsztatu MGT 3.0

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dwu-dniowego warsztatu Management 3.0, prezentującego zasady oraz wybrane praktyki tego podejścia.

Warsztat poprzedzony jest krótką analizą aktualnej sytuacji w firmie, stanu samoorganizacji i znajomości oraz praktycznego zakresu stosowania różnych praktyk  samo-organizacji, w tym praktyk MGT3.0.Droga do systemu zarządzania Management 3.0 - samo-organizacji zespołów w firmie - JS Project

Warsztat obejmuje – wersji podstawowej, standardowej - następujące tematy:

 • Koncepcja Management 3.0 i idea zwinnego przywództwa oraz myślenie złożone (ang. complexity thinking)
 • Rola i zadania lidera 3.0
 • Motywacje ludzi i motywacja wewnętrzna
 • Upełnomocnienie zespołów i samo-organizacja
 • Definiowanie system celów, rezultatów i ich miar
 • Rozwijanie kompetencji
 • Pielęgnowanie i rozwijanie struktur organizacyjnych.

Opis standardowej wersji warsztatu można znaleźć na: http://www.jsproject.pl/szkolenia-otwarte/management-3-0/657-management-3-0.

Zarówno program, jak i przebieg oraz czas trwania warsztatu mogą być dostosowane do potrzeb i oczekiwań, jak i aktualnego poziomu dojrzałości w zakresie samo-organizacji oraz MGT3.0.

Warsztat przekazuje informacje i wiedzę nt. podejścia MGT3.0 oraz przegląd wybranych praktyk. Jednym z produktów warsztatu jest tzw. „backlog transformacji” – spriorytetyzowana lista działań niezbędnych dla wprowadzenia zasad i praktyk MGT 3.0 w organizacji.

2. Przygotowanie i zaplanowanie projektu wprowadzenia systemu MGT 3.0:

Zbudowanie systemu zarządzania wg MGT 3.0, wykorzystującego samo-organizację nie jest  ”zwykłym” projektem wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych. To projekt istotnej transformacji zarówno sposobu myślenia (ang. mind-set), jak i sposobu funkcjonowania (stosowane praktyki i metody pracy) firmy i/lub zespołów, wpływającej na wielu pracowników i na wielu menedżerów.Droga do systemu zarządzania Management 3.0 - samo-organizacji zespołów w firmie - JS Project

Dlatego też projekt realizowany jest z wykorzystaniem podejścia Lean Change Management, polegającego m.in. na:

 • Przygotowaniu planu strategicznego projektu w postaci 1-stronicowej tzw. kanwy
 • Ustalaniu zakresu wprowadzanej zmiany z osobami, których będzie dotyczyć
 • Przygotowaniu „zwinnego” planu realizacji projektu, wykorzystującego:
  • Eksperymenty i uczenie się
  • Cykl Lean Change: Insights – Options – Experiments (pomysły – opcje – eksperymenty).

Przygotowanie projektu zbudowania systemu zarządzania wg MGT 3.0 i samo-organizacji – zgodnie z Lean Change Management - obejmuje:

 • Przeprowadzenie analizy sytuacji aktualnej (as-is analysis), analizy kultury oraz oceny dojrzałości w zakresie metod i technik samo-organizacji oraz zwinnego przywództwa
 • Opracowanie wizji firmy, działu lub zespołu działającego wg zasad MGT 3.0
 • Opracowanie planu strategicznego projektu zbudowania systemu zarządzania wg MGT 3.0 w postaci 1-stronicowej tzw. kanwy projektu, obejmującej m.in. cele, wizję, korzyści, ryzyka, backlog zadań
 • Stworzenie zespołu agentów zmiany, liderującego wprowadzeniu systemu zarządzania wg MGT3.0

3. Budowanie systemu zarządzania - wprowadzanie zasad i praktyk MGT3.0 w formie projektu doradczego, obejmującego  konsulting, coaching i warsztatyDroga do systemu zarządzania Management 3.0 - samo-organizacji zespołów w firmie - JS Project

Zaakceptowanie kanwy projektu przez jego Sponsora umożliwia przejście do etapu budowy systemu zarządzania wg MGT 3.0.

Budowanie systemu obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • Przygotowanie lidera/liderów 3.0:
  • Określenie roli i zadań:
   • Lidera firmy lub departamentu
   • Liderów zespołów
  • Określenie metafor lidera 3.0 i analiza jaki mogą być one przeniesione na praktykę menedżerską
  • Określenie niezbędnych kompetencji lidera/liderów 3.0 oraz metod rozwijania tych kompetencji
 • Stopniowe wprowadzanie systemu i samo-organizacji (przechodzenie na upełnomocnione zespoły), obejmujące m.in.:
  • Budowanie zaufania m.in. przez wprowadzenie transparentności
  • Wzajemne poznanie się współpracujących ludzi, poprzez wprowadzenie i stosowanie takich technik, jak: Personal Map, Moving Motivators, itd.
  • Wprowadzanie systemu upełnomocniania, bazującego na tzw. tablicach upełnomocniania
  • Rozwijanie zespołów i poszczególnych pracowników – rozwijanie kompetencji umożliwiających funkcjonowanie w modelu samo-organizacji
  • Wprowadzenie innych elementów podejścia MGT 3.0, w szczególności:
   • Wprowadzenie kultury feedbacku
   • Wprowadzenie metod i praktyk komunikacji w duchu agile-owym i MGT 3.0
  • Wypracowanie i wprowadzenie do praktyki organizacji konkretnych rozwiązań systemowych dotyczących takich zagadnień, jak:
   • System celów, rezultatów i ich mierników – tzw. OKR dla organizacji, departamentu i/lub zespołów
   • Struktury organizacyjne umożliwiające funkcjonowanie w modelu samo-organizacji
   • System tablic decyzyjnych i metody podejmowania decyzji zgodne z zasadami samo-organizacji i MGT 3.0 i powiązany z wypracowanymi strukturami organizacyjnymi
   • Zaawansowane motywacje pracowników
   • Inne – w zależności od zidentyfikowanych potrzeb firmy

Projekt będzie realizowany następującymi metodami:

 • Sesje warsztatowe dotyczące określenie zakresu prac planowania prac, prowadzone/moderowane przez konsultantów L&M 3.0+ Team
 • Warsztaty dotyczące poszczególnych tematów zakresu projektu (np. opracowanie wizji, analiza stanu aktualnego, itp.), prowadzone przez konsultantów
 • Warsztaty dotyczące wybranych praktyk MGT 3.0, prowadzone przez konsultantów
 • Konsultacje i Coaching stosowania praktyk MGT 3.0 w zespołach firmy
 • Retrospektywy – podsumowania prac zrealizowanych przez zespoły firmy, moderowane przez konsultanta
 • Obserwacje pracy i stosowanych w zespołach praktyk i technik

Lider projektu ze strony Leadership & Management 3.0+ Team: Dr Jerzy Stawicki

Chcesz wiedzieć więcej albo od razu rozpocząć wędrówkę w stronę systemu zarządzania Management 3.0?

Zadzwoń lub napisz e-mail do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 602 782 230

Bo, jak mawiał prekursor nowoczesnego zarządzania, chiński filozof Lao-Tse: „żeby przejść tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok”.

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok