Leadership & Management 3.0+

Leadership & Management 3.0+ - JS Project

Dlaczego Leadership & Management 3.0+

Świat zmienia się coraz szybciej. Żyjemy teraz w świecie opisywanym przez akronim VUCA (Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Zmienić się też musi sposób zarządzania firmami i zespołami.

W świecie VUCA przyszłość zarządzania to kompetentne zespoły i ludzie pracujący na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych. To także liderzy zarządzający systemem pracy, a nie zarządzający ludźmi „w starym stylu”. To liderzy mający wizję i cele zespołu i/lub firmy, promujący wartości stanowiące fundament dla decyzji biznesowych i/lub projektowych i dla podejmowanych działań, działający zgodnie z przyjętymi razem z zespołem wartościami. Liderzy, którzy zgodnie z powiedzeniem Petera Druckera  - umożliwiają „robienie właściwych rzeczy”.

I dlatego dla efektywnego i sprawnego funkcjonowania firm i zespołów w czasach definiowanych akronimem VUCA, konieczne jest nowe podejście do przywództwa i zarządzania, czyli Leadership & Management 3.0+.

Szybko zidentyfikujecie tu nawiązanie do koncepcji oraz zasad i praktyk „Management 3.0” , przedstawionych kilka lat temu przez Jurgena Apello w książce pod tym właśnie tytułem. A także do warsztatu „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa”, który od 2014 prowadzimy w Polsce. Filozof taoista Lao Tse mawiał: „Żeby przejść tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok”. Warsztat „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa” to właśnie taki pierwszy krok.

My jednak idziemy dalej. Rozwijamy koncepcje i praktyki Jurgena dużo szerzej. Uważamy, że warsztat „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa” tak naprawdę to początek wędrówki ku nowej firmie, ku nowym zespołom oraz ku nowym systemom pracy. Dlatego też potrzebne jest i uszczegółowienie i rozwinięcie zasad oraz praktyk znanych z Management 3.0 i wykorzystanie metod z takich podejść, jak holokracja, czy socjokracja 3.0, jak i stosowanie przez lidera-menedżera 3.0, a także przez zespoły z nim współpracujące jeszcze innych podejść, technik i praktyk dotyczących innych aspektów przywództwa i zarządzania. Nazwaliśmy to podejście Leadership & Management 3.0+ co ma pokazywać połączenie przywództwa i zarządzania oraz wyjście poza dotychczasową koncepcję Management 3.0.

Dla kogo i czym jest Leadership & Management 3.0+

Leadership & Management 3.0+ to nasz autorski cykl warsztatów i krótszych sesji doradczych skierowanych do menedżerów firm, liderów działów i zespołów, kierowników projektów i liderów zespołów, pragnących rozwijać swoje firmy i zespoły w zgodzie z tym nowym, wyłaniającym się paradygmatem przywództwa i zarządzania.

Leadership & Management 3.0+ obejmuje - naszym zdaniem -  wiele innych aspektów przywództwa i zarządzania ,takich jak na przykład:

 • Profil i „sylwetka” lidera
 • Budowanie i rozwijanie samoorganizacji w zespołach
 • Tworzenie kultury i systemu wartości firmy i zespołu
 • Inteligencja emocjonalna
 • Retoryka i erystyka, czyli sztuka przekonywania w rozmowie bez pokonywania partnera

Zapraszamy więc do wspólnej wędrówki, razem z nami ku nowej firmie, ku nowym zespołom oraz ku nowym systemom pracy.

Przygotowaliśmy trzy następne kroki – trzy nowe warsztaty. Kolejne są w przygotowaniu, więc przedstawimy je już niedługo.

Te trzy nowe warsztaty to:

"Zarządzanie przez wartości - jak spowodować, by wartości kierowały zachowaniami i działaniami zespołu", którego celem jest dostarczenie konkretnych narzędzi, wiedzy i inspiracji, dzięki którym wartości staną się motorem działań, zachowań i decyzji Twojego zespołu.

Główne zagadnienia warsztatu:

 • Lider 3.0 i wartości zespołu lub projektu
 • Budowanie wspólnych wartości w zespole
 • „Walk the talk”

"Lider 3.0 i samoorganizacja w praktyce", którego celem jest zdobycie wiedzy, inspiracji i konkretnych praktyk z obszaru nowoczesnego zarządzania zespołami, projektami i firmami, dotyczących takich aspektów zarządzania i przywództwa, jak:

 • Zwinne przywództwo w świecie VUCA
 • Warunki samoorganizacji i znaczenie zaufania w biznesie i w projektach
 • Budowanie samoorganizujących się zespołów – ćwiczenia i gry
 • Metody facylitacji i budowania relacji w zespole
 • Kompetencje inteligencji emocjonalnej

Erystyka i retoryka – sztuka przekonywanie bez pokonywania, którego celem jest zdobycie umiejętności przekonywania bez pokonywania podczas wystąpień publicznych - przemawiania, opowiadania i dyskutowania oraz rozmowy (czyli podczas konferencji, debat i polemik) oraz budowania relacji z odbiorcami, kształtowania pożądanego wizerunku i wiarygodnego przekonywania do siebie i przekazywanych przez siebie treści

Podróż ku nowej firmie, ku nowym zespołom oraz ku nowym systemom pracy, ku zadowoleniu pracowników i liderów oraz wynikających z nich efektów biznesowych jest naprawdę fascynująca.

Zapraszamy do rozpoczęcia lub – gdy uczestniczyliście w naszych innych warsztatach – do kontynuacji tej podróży z nami, z zespołem ludzi myślących i działających już od kilku lat w duchu Leadership & Management 3.0+.

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok