Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania

Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania - JS Project

Dobry menedżer i lider, elokwentny dyskutant jest w stanie szybko pokonać  swojego rozmówcę, udowodnić mu niższość i zmusić do przyznania racji. Podejścia takie, jak Management 3.0, servant leadership stawiają na współpracę, na partnerskie relacje pomiędzy liderem i zespołem oraz osobami, od których kooperacji zależy powodzenie i przyszłość firmy, czy projektu. W praktyce jednak w rozmowie, w sporze i dyskusjach niezwykle często jesteśmy bardzo konfrontacyjni i rywalizacyjni, choć cechy te niekoniecznie sprzyjają współpracy.

Jak więc spowodować, by także w komunikacji, w rozmowie i w codziennych relacjach zwyciężyła współpraca, wzajemne zrozumienie i poszukiwanie rozwiązań typu „win-win”? Czy są takie narzędzia komunikacji, których zastosowanie pozwoli zrealizować te cele?

Odpowiedź to retoryka i erystyka. Retoryka i erystyka to para, która w dzisiejszym świecie relacji biznesowych może dać przewagę tym liderom i menedżerom, którzy chcą skutecznie przekonywać do swoich racji i umiejętnie toczyć spory, debaty i polemiki – budując relacje z rozmówcami, zjednując nie rywalizując, jednocześnie nie dając się zmanipulować, zdobywając uznanie audytorium dla swoich kompetencji i kształtując pożądany wizerunek.

Dzięki warsztatowi poznasz sposoby zdobywania akceptacji dla siebie i przekazywanych treści, poprzez umiejętne formułowanie argumentacji i treści wypowiedzi, posługiwanie się narzędziami perswazji językowej, odpowiedni dobór frazeologii, czy kształtowanie wizerunku za sprawą zachowania i umiejętności zbudowania relacji ze słuchaczami. Zdobędziesz także umiejętności rozpoznania najczęściej stosowanych techniki manipulacji językowych; poznasz też metody radzenia sobie z nimi.

Warsztat „Erystyka i retoryka – przekonywanie bez pokonywania” nawiązuje do koncepcji i praktyk „Management 3.0” (i warsztatu „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa”), w szczególności do rozpoczętej w tamtym warsztacie dyskusji roli i zadań lidera 3.0. Jest naszą oryginalną propozycją, wykorzystującą wieloletnie doświadczenia menedżerskie (i project-menedżerskie), doświadczenia z pracy z liderami i menedżerami różnych firm i organizacji, a także doświadczenia z obszaru komunikacji i perswazji.

Cele warsztatu

Głównym celem warsztatu jest zdobycie umiejętności przekonywania bez pokonywania podczas wystąpień publicznych - przemawiania, opowiadania i dyskutowania oraz rozmowy (czyli podczas konferencji, debat i polemik) oraz budowania relacji z obiorcami, kształtowania pożądanego wizerunku i wiarygodnego przekonywania do siebie i przekazywanych przez siebie treści.

Cel ten jest osiągnięty poprzez zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności:

 • z obszaru technik miękkiej perswazji, pozwalających na skuteczne przekonanie drugiej strony z jednoczesnym zachowaniem dobrych z nią relacji
 • argumentowania, budowania strategii argumentacyjnej, formułowania argumentów pozwalających na skuteczne prowadzenie polemik i debat, przekonywanie do swoich racji oponenta i publiczności a także radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wywoływanymi zachowaniem odbiorców
 • pozwalających na reagowanie w sytuacjach, w których rozmówca stosując nieetyczne zachowania erystyczne lub negocjacyjne próbuje osiągnąć nienależną przewagę

 Tematyka warsztatu

 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi, dobór frazeologii i argumentacji, budowanie strategii argumentacyjnych
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Strategia miękkiej perswazji
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Radzenie sobie ze sposobami erystycznymi
 • Posługiwanie się słownictwem emocjonalnym
 • Błędy retoryczne

Metody pracy oraz informacja zwrotna dla uczestników warsztatu

Na warsztat składają się:

 • wprowadzenia merytoryczne prowadzącego oraz
 • praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników i prowadzącego

Wystąpienia (ćwiczenia) będą rejestrowane, a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnik otrzyma szczegółową informację zwrotną dotyczącą swoich silnych i słabych stron.  Informacja ta będzie się odnosiła do następujących zagadnień:

 • Ogólne wrażenie (budowany wizerunek, intencja nadawcy, kontakt z odbiorcami, spójność komunikacji werbalnej, para werbalnej i pozawerbalnej)
 • Kompozycja wypowiedzi (elementy struktury, logika argumentacji)
 • Warstwa pozawerbalna (kontakt wzrokowy z publicznością, gestykulacja, mimika, ruch)
 • Warstwa parawerbalna (intonacja, styl wymowy)
 • Stylistyka i słownictwo wypowiedzi (umiejętność posługiwania się i wyjaśniania słownictwa fachowego, styl słownictwa, umiejętność doboru słów pod kątem ich konotacji i celu wypowiedzi, błędy językowe)
 • Zachowania werbalne i niewerbalne w sytuacji sporu.

Grupa docelowa/uczestnicy warsztatu

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • Menedżerów i liderów zespołów, działów, firm,
 • Agile coachów i scrum masterów,
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych oraz innych specjalistów (nie tylko ze świata IT),

pragnących zdobyć umiejętności erystyki i retoryki – przekonywania bez pokonywania.

Założenia organizacyjne

 • Warsztat w grupie do 8 osób, trwający 1 dzień.
 • Przed warsztatem określane są tematy ćwiczeń - mogą być one bezpośrednio związane z działalnością zawodową uczestników, bądź dotyczyć spraw pozazawodowych

Program warsztatu

Program warsztatu obejmuje następujące tematy:

 • Rozpoczęcie, ustalenie oczekiwań uczestników (indywidualne oczekiwania wobec rozwijania własnych kompetencji w zakresie erystyki, retoryki i argumentowania), przedstawienie programu
 • Wprowadzenie teoretyczne - wizerunek, autoprezentacja (teoria kwadratów komunikacyjnych von Thuna), emocje w języku
 • Ćwiczenie I - autoprezentacja (każdy uczestnik ma 1 minutę, aby się przedstawić, ćwiczenie jest rejestrowane, następnie odtwarzane i omawiane)
 • Wprowadzenie teoretyczne - Podstawowe zasady retoryczne wg. Burke'a - warunki skutecznej perswazji, prawidłowa konstrukcja wypowiedzi, dobór frazeologii i argumentacji, budowanie strategii argumentacyjnych
 • Ćwiczenie II - argumentowanie (uczestnicy w parach przygotowują 3-minutową wypowiedź perswazyjną na zadany temat, jest ona rejestrowana i odtwarzana, w czasie omówienia pokazywane są wykorzystane mechanizmy tworzenia argumentacji; uczestnicy po otrzymaniu informacji zwrotnych ponownie przygotowują wystąpienie na ten sam temat i je przedstawiają.
 • Wprowadzenie teoretyczne - Erystyka: specyfika debaty, sposoby erystyczne, nieczyste chwyty i jak sobie z nimi radzić
 • Ćwiczenie III - minidebata/dyskusja z prowadzącym, symulacja debaty - rejestracja, odtworzenie, analiza
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Warsztat: Erystyka i retoryka - przekonywanie bez pokonywania - JS ProjectDr OLGIERD ANNUSEWICZ – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki, sztuki negocjacji, metod reklamy i promocji, reklamy politycznej, marketingu wyborczego. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych i komunikacji a w szczególności z perswazyjnego użycia języka. Prowadzi także szkolenia z negocjacji i zarządzania ludźmi. Łączy tematykę i doświadczenia z różnych dziedzin realizując autorskie programy szkoleniowe oparte o wyniki badań potrzeb szkoleniowych i dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Prowadzi szkolenia indywidualne.

Doradza w obszarze kształtowania wizerunku i prezentacji marketingowych. Zarządzał projektem rebrandingu jednej z firm konsultingowych. Jako konsultant wspiera budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych. Jest autorem narzędzi do efektywnego planowania rozwoju zawodowego członków zespołów projektowych.

Szkolił i doradzał osobom pracującym w organizacjach pozarządowych, politycznych, naukowych oraz biznesowych w tym: Abbot Labboratories, AIG Bank, Alfa Wassermann, Allianz Polska, Baker&McKenzie, Bayer HealthCare, Bianor, Bumar Łabędy, Cadbury Wedel, Carrywater, Commercial Union (Aviva), Credit Suisse Life and Pensions, Frito Lay Poland, Glaxo, HRK, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ING Bank Śląski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Netia, Bank PEKAO, Novonordisk, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Polskie Linie Lotnicze LOT, Squire&Sanders, Torfarm, Polska Telefonia Cyfrowa, Schoenherr, Śnieżka, Volvo Polska Samochody Ciężarowe, Zepter International Poland. Ma doświadczenie w szkoleniu za granicą w języku angielskim.

Zastępca dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert komentujący dla mediów bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Jego wypowiedzi i opinie były publikowane m.in. w Wiadomościach TVP, Panoramie TVP, TVP Info, TVN 24, Faktach TVN, Wydarzeniach Polsatu, Polsat News, TVP Polonii, I Programie Polskiego Radia, III Programie PR, Tok FM, Newsweeku, Wprost, Przekroju, a także w zagranicznej prasie oraz stacjach radiowych i telewizyjnych.

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok