Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym - JS Project

Zarządzanie projektem to nie tylko tzw. "twarde" - konkretne i policzalne - aspekty, jak zakres, harmonogram, czy budżet. To także, a w niektórych projektach przede wszystkim, aspekty "miękkie", związane z umiejętnością zarządzania zespołem projektowym przez kierownika projektu.
Jak być przywódcą, a nie tylko menedżerem? Jak zorganizować i realizować efektywną komunikację w projekcie? Czy i jak motywować swój zespół projektowy oraz jak efektywnie rozwiązywać konflikty? To tylko niektóre z pytań, na które jako kierownik projektu, uzyskasz praktyczne odpowiedzi drogą praktycznych ćwiczeń, zabaw, testów oraz inspirujących dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz dwójką prowadzących szkolenie.

Podczas szkolenia omawiamy:

 • Podejście standardu PMBOK® Guide do zarządzania zasobami ludzkimi
 • Przywództwo i kierownika projektu w roli przywódcy i lidera
 • Efektywną komunikację w projekcie i zespole projektowym: co robić, a czego unikać
 • Praktyczne podejścia do motywacji i motywowania oraz ich konsekwencje
 • Konflikty: ich źródła w projektach oraz podejście do ich rozwiązywania

Adresaci
Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych pragnący:

 • Efektywniej, skuteczniej przewodzić zespołom projektowym i być prawdziwym liderem, a nie tylko menedżerem
 • Budować efektywne systemy komunikacji w projektach
 • Po prostu lepiej i efektywniej zarządzać i współpracować z zespołem projektowym

Ramowy program szkolenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi wg PMBOK® Guide:

 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Pozyskiwanie zespołu projektowego
 • Rozwijanie zespołu projektowego
 • Zarządzanie zespołem projektowym

Kierownik projektu jako przywódca:

 • Przywództwo a zarządzanie
 • Style zarządzania

Komunikacja w projekcie i zespole projektowym:

 • Zarządzanie komunikacją w projekcie wg PMBOK® Guide
 • Zasady efektywnej komunikacji w projekcie
 • Bariery komunikacji i metody ich pokonywania
 • Koncepcja okna Johari i jej praktyczne wykorzystanie w projekcie

Motywowanie zespołu i członków zespołu:

 • Motywacja i motywowanie
 • Źródła motywacji
 • Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie
 • Strategie wynikające z oporu psychologicznego

Zarządzanie konfliktem:

 • Źródła i typy konfliktów
 • Konflikt interpersonalny w zespole
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Praktyka podejścia do konfliktów w projekcie

Podsumowanie:

 • Najważniejsze zagadnienia zarządzania zespołem projektowym
 • Pytania i odpowiedzi

Formuła szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego praktyczne ćwiczenia, zabawy, testy, inspirujące dyskusje i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz dwójką prowadzących szkolenie oraz krótkie prezentacje zagadnień szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia
Szkolenie odbywa się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty
Koszt szkolenia: 2000 PLN + 23 % VAT od osoby.

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez dwóch ekspertów z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zespołami projektowymi
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka na szkolenie w wysokości 10%.

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok