Sztuka prezentacji dla kierowników projektów

Sztuka prezentacji dla kierowników projektów - JS Project

Jasne przekazywanie myśli to filar efektywnej komunikacji. Aby skutecznie zarządzać projektem Project Manager na co dzień komunikuje się: z członkami zespołu, z partnerami, podwykonawcami, sponsorem, czy komitetem sterującym. Szczególną wagę mają prezentacje przygotowywane na różne spotkania. A zatem: jak przygotować prezentację, która najlepiej odda to, co chcemy przekazać? Jak najlepiej powiedzieć to, co chcemy przekazać wykorzystując prezentację? Na szkoleniu Sztuka prezentacji nie odpowiadamy na te pytania – uczymy, pokazujemy, jak samemu znaleźć odpowiedzi.

Cele szkolenia

 • Opanowanie i/lub udoskonalenie umiejętności prezentacji wobec grupy odbiorców (zarówno pojedynczych osób, jak i mniejszych i większych zespołów)
 • Podniesienie umiejętności zdobywania akceptacji odbiorców
 • Podniesienie umiejętności nawiązywania relacji z grupą odbiorców i budowania pożądanego  wizerunku (autorytetu) poprzez właściwy sposób komunikowania werbalnego i pozawerbalnego
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejsze formułowanie wypowiedzi perswazyjnych a także radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wywoływanymi zachowaniem odbiorców prezentacji
 • Uzyskanie naturalności w sytuacji prezentacji

Tematyka szkolenia

 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Dopasowanie argumentów do audytorium
 • Posługiwanie się słownictwem emocjonalnym
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym
 • Budowanie spójnego wizerunku: treść i forma prezentacji
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacji prezentacji
 • Naturalność zachowań
 • MS Power Point – prawidłowa konstrukcja prezentacji multimedialnej
 • Wykorzystanie środków technicznych dostępnych przy prezentacji (MS Power Point, ekran, flipchart).
 • Gospodarowanie czasem

Zakres szkolenia

 • Rozpoczęcie, zebranie oczekiwań uczestników (indywidualne oczekiwania wobec rozwijania własnych kompetencji w zakresie wystąpień publicznych), przedstawienie programu
 • Główne zagadnienia prezentacyjne oraz zasady budowy prezentacji (patrz: Tematyka) – prezentacja trenerska
 • Ćwiczenia prezentacyjne, praktyka prezentacji:

o Autoprezentacja (przedstawienie się, rozpoczęcie wykładu/prezentacji) – rejestracja, odtworzenie, analiza
o Autentyczna prezentacja – rejestracja, odtworzenie, analiza
o Utrzymywanie kontaktu wzrokowego
o Powtórzenie fragmentu prezentacji z uwzględnieniem informacji zwrotnej

 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi:

 • Prezentacje trenerskie
 • Ćwiczenia i symulacje – uczestnicy będą brać udział w serii ćwiczeń, tematyką odpowiadających ich zainteresowaniom i doświadczeniom zawodowym. Każde ćwiczenie będzie miało na celu praktyczne utrwalenie zdobywanej na szkoleniu wiedzy; poszczególne ćwiczenia będą nagrywane, a następnie odtwarzane i omawiane.
 • Szkolenie będzie miało charakter „piętrowy” – w kolejnych ćwiczeniach uczestnicy będą wykorzystywać doświadczenia z ćwiczeń poprzednich.

Czas trwania i organizacja szkolenia

Szkolenie trwa 1 dzień.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe.

Uwagi

Powodzenie szkolenia w dużym stopniu zależy od przygotowania/przyniesienia przez uczestników swoich prezentacji – takich, które często wygłaszają, które sprawiają im trudność, lub mają nastąpić w niedalekiej przyszłości.

 

Znajdź nas na Facebooku!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok