PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa - JS Project

Twoja organizacja buduje, lub zaczyna budować Biuro Projektów (PMO Project Management Office)? Poszukujecie wiedzy, doświadczeń praktycznych i inspiracji? Szukacie doświadczonych ekspertów w tym obszarze? Doskonale trafiłeś! Dwóch prowadzących szkolenie, różni uczestnicy walczący z podobnymi problemami to odpowiednie forum zdobycia i wymiany doświadczeń, nie do zdobycia innymi metodami.

W świecie zarządzania projektami, jak również w wielu różnego typu organizacjach funkcjonują Biura Zarządzania Projektami (ang. PMO - Project Management Office).  Rozwój PMO w organizacjach powoduje, że kolejni pracownicy muszą posiąść odpowiednią wiedzę o roli, zadaniach i budowie/rozwoju PMO. Szkolenie ma na celu przekazanie całościowego spojrzenia na PMO jego pracownikom.

Cele szkolenia

 • Przedstawienie kompleksowego podejścia do zarządzania projektami w organizacji
 • Poznanie zasad organizacji i zarządzania biurem projektów (PMO - Project Management Office)
 • Poznanie roli i zadań Biura projektów w różnych organizacjach
 • Poznanie technik i narzędzi monitorowania projektów w organizacji
 • Rozpoznanie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem biura projektów w organizacjach

Adresaci

 • Pracownicy i menedżerowie PMO zainteresowani rozwojem istniejącego Biura Projektów
 • Menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za monitorowanie portfela projektów
 • Kadra kierownicza doskonaląca swoje organizacje i dążąca do powodzenia biznesowego na drodze wprowadzenia organizacji projektowej: Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla odpowiedzialna za inicjowanie i nadzór nad projektami i portfelem projektów
 • Kadra kierownicza budująca PMO (Project Management Office)
 • Dyrektorzy odpowiedzialni za portfel projektów firmy, względnie za programy projektów realizowane w firmie

Program szkolenia

Biznesowe znaczenie projektów w firmie i co z tego wynika

 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
 • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
 • Słabości aktualnej praktyki zarządzania projektami w firmach
 • Rozwiązanie docelowe: system zarządzania projektami w firmie

Project Management Office (PMO) - typy i funkcje

 • Dlaczego budowane i wdrażane jest PMO
 • Podstawowe rodzaje PMO - Project Office a Project Management Office
 • Miejsce PMO w strukturze organizacyjnej firmy
 • Typologia i funkcje PMO -Taktyczne i strategiczne PMO

o Taktyczne PMO: centrum kompetencyjne zarządzania projektami
o PMO: monitorowanie projektów
o Strategiczne PMO: zadania i organizacja

 • PMO w praktyce - wyniki projektu badawczego PMI®

PMO jako  centrum kompetencyjne zarządzania projektami

 • Metodyka zarządzania projektem - wspólny język projektowy w organizacji

o Dostępne metodyki zarządzania projektem
o Najlepsze praktyki z dostępnych metodyk zarządzania projektem
o Tworzenie i wdrażanie firmowej metodyki zarządzania projektem

 • Rozwój kierowników projektów

o Typy kierowników projektów
o Rozwijanie kompetencji kierowników projektów
o Wsparcie kierowników projektów przez PMO
o Certyfikacja kierowników projektów

 • Integracja PMO z innymi obszarami organizacji

o Kontekst organizacyjny PMO
o Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza:

- Obszar strategii
- Obszar finansów
- Obszar bieżących działań biznesowych
- Inni interesariusze PMO

o Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji

 • Baza wiedzy o projektach w PMO

PMO w procesie raportowania i monitorowania projektów

 • Współpraca z udziałowcami procesu raportowania projektów
 • Dobre praktyki i zasady budowy i funkcjonowania systemu raportowania
 • Zapewnienie jakości danych w procesie raportowania projektów
 • Dane i wskaźniki monitorowania statusu projektów - jak je wybierać, aby zachować umiar

PMO w procesie zarządzania zbiorem projektów organizacji

 • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
 • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
 • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO
 • Priorytetyzacja projektów
 • Rola PMO w zarządzaniu portfelem projektów

Budowa i rozwój funkcjonującego PMO

 • Organizacja PMO
 • Budowa PMO: fundamenty, filary, kondygnacje i dach
 • Wdrażanie PMO jako proces zmian organizacyjnych: rola niedźwiedzia, lwów i orła podczas budowania PMO
 • Doświadczenia praktyczne budowy PMO: przykłady dwóch  firm oraz lekcje można z nich wyciągnąć
 • Podejście do wdrożenia PMO w organizacji: co robić a czego należy unikać?

Metoda szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi:

 • Wykład - prezentacja poszczególnych punktów programu
 • Ćwiczenia w grupach dotyczące omawianych zagadnień PMO
 • Doświadczenia praktyczne prowadzących
 • Inspirujące dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Organizacja i terminy szkolenia
Szkolenie odbywa się w Warszawie i trwa 2 dni. Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty
Koszt szkolenia wynosi:

szkolenie wirtualne - 1800 PLN + 23% VAT

szkolenie stacjonarne - 2200 PLN + 23% VAT (10% rabatu dla członków PMI i IPMA).

Cena obejmuje:

 • 14 godzin zajęć merytorycznych - dwóch prowadzących
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady i przerwy kawowe
 • Miesięczny okres konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzi Maciej Bodych - praktyk zarządzania projektami i budowania PMO w różnych organizacjach.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 6, Leadership – 2, Business & Strategic sklls – 6.

Zapisz się na szkolenie "PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok