ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide

ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide - JS Project

Chcesz usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektem?  Poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu zawarte w standardzie A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition, Project management Institute, Inc., stosowane w projektach przez wykładowcę – praktyka z wieloletnim doświadczeniem?

Szkolenie,  zaakceptowane przez PMI w ramach programu R.E.P. (Registered Education Provider), prezentuje w praktyczny sposób podejście do zarządzania projektem wg światowego standardu zarządzania projektami PMBOK® Guide opracowanego przez Project Management Institute (PMI)®, oraz związane z tym standardem najlepsze praktyki zarządzania projektem. ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® Guide - JS Project

Podczas szkolenia omawiamy:

 • Inicjowanie, czyli sam początek projektu
 • Planowanie projektu, w szczególności planowanie zakresu, budowanie harmonogramu, w tym metodą łańcucha krytycznego, tworzenie budżetu, budowanie zespołu projektowego, planowanie ryzyk, komunikacji oraz określanie zasad pracy w projekcie
 • Realizację i kontrolę: zarówno generalne zasady, jak i konkretne techniki, jak Earned Value i zarządzanie buforami, a także podejście do zarządzania zmianami
 • Zamykanie projektu, które nie jest jednorazową czynnością, lecz procesem.

Adresaci

 • Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych
 • Członkowie zespołów projektowych, konsultanci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami kierowania projektem

pragnący:

 • usystematyzować i/lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektem, poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu

i/lub

 • zrobić pierwszy krok do certyfikatu Certified Associate in Project Management (CAPM)® lub Project Management Professional (PMP)®.

Zgodnie z naszym podejściem związanym ze ścieżką szkoleniową przygotowującą do egzaminu PMP® kontynuacją tego szkolenia jest szkolenie Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

Program szkolenia

Podstawowe zagadnienia zarządzania projektem:

 • Definicja projektu, różnice projekty - procesy
 • Kontekst organizacyjny: program i portfel projektów i ich powiązanie z projektami
 • Organizacja projektu oraz główne role projektowe, ich zadania i odpowiedzialności - udziałowcy projektu i ich role w projekcie
 • Systematyka zarządzania projektem wg standardu PMBOK® Guide

Inicjowanie projektu:

 • Procesy inicjowania projektu wg PMBOK® Guide
 • Karta Projektu: dokument definicji projektu
 • Dobre praktyki inicjowania projektu

Planowanie projektu:

 • Procesy planowania projektu wg PMBOK® Guide
 • Plan zarządzania projektem wg PMBOK® Guide i jego elementy
 • Zbieranie wymagań i definiowanie zakresu projektu (Struktura podziału pracy - ang. WBS)
 • Harmonogram projektu (metody CPM i PERT) oraz zasoby w projekcie
 • Koszty i budżet projektu oraz metody planowania i budżetowania projektu
 • Organizacja projektu i komunikacja w projekcie
 • Ryzyka i jakość w projekcie
 • Inne obszary wiedzy zarządzania projektem wg PMBOK® Guide
 • Procedury projektowe
 • Budowa harmonogramu projektu metodą łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki planowania projektu

Realizacja i kontrola projektu:

 • Procesy realizacji i kontroli realizacji projektu wg PMBOK® Guide
 • Kontrola projektu - podstawowe zasady, kontrola zakresu, harmonogramu
 • Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value
 • Raportowanie w projekcie – podstawowe zasady
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Podstawowe zasady zarządzania zespołem projektowym
 • Kontrola projektu w metodzie łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki kontroli i monitorowania projektu

Zamykanie projektu:

 • Procesy zamykania projektu wg PMBOK® Guide
 • Dobre praktyki zamykania projektu

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego wykład prezentujący standard PMBOK® Guide, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Terminy i organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w Warszawie.
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt szkolenia: 2700 PLN + 23 % VAT od osoby.
Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Członkom PMI przysługuje 10% zniżki. Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka na szkolenie w wysokości 10%.

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17.5, Leadership – 2.00, Business & Strategic skills – 1.5.

Choć szkolenie stanowi zamkniętą całość, to może także stanowić pierwszy krok przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego Project Management Professional (PMP)®, a także Certified Associate in Project Management (CAPM)®, prowadzonego przez Project Management Institute (PMI)®. W takim przypadku zapraszamy na kolejne szkolenie tj. "Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®".
Udział w obu tych szkoleniach zapewnia spełnienie jednego z kryteriów PMI dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego PMP® tj. udział w co najmniej 35 godzinach szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

 

PMI, PMP, CAPM and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

Znajdź nas na Facebooku!