Egzamin PMP® jeszcze wg 4-tej Edycji PMBOK® Guide

Project Management Institute (PMI)® ogłosił ostatnio, że przygotowywane są istotne zmiany w egzaminie Project Management Professional (PMP)®, wynikające z najnowszej, 5-tej Edycji standardu A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), jaka pojawiła się w styczniu 2013. Te zmiany, mające znaczny wpływ na stopień trudności egzaminu PMP® wejdą w życie od 31 lipca 2013.

Dlatego też rekomendujemy, by wszyscy kierownicy projektów, którzy spełniają wymagania uzyskania certyfikatu PMP®, lub też spełnią je przed 31 lipca 2013, zarejestrowali się na egzamin certyfikacyjny PMP® odbywający się przed 31 lipca 2013  wg poprzedniej 4-tej Edycji standardu PMBOK® Guide. Pozwoli to Wam na uniknięcie niepewności związanych ze zmienionym egzaminem.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu PMP® polecamy udział w naszych, prowadzonych od kilku lat, zaakceptowanych przez PMI w ramach programu R.E.P. (Registered Education Provider) szkoleniach:

Najbliższy termin szkolenia: 22-24 kwietnia 2013; miejsce: Warszawa.

Kolejny termin to: 17-19 czerwca 2013; miejsce: Warszawa

Najbliższy termin: 3-5 czerwca 2013, Warszawa

Udział w każdym z powyższych szkoleń pozwala na uzyskanie 21 punktów kontaktowych/PDU w kategorii A.

Gdybyście jednak nie zdążyli z przygotowaniami do egzaminu przed 31 lipca 2013r. to czeka Was uzupełnienie wiedzy. Możecie spodziewać się także sporych zmian w samym egzaminie. Więcej informacji o możliwych zmianach znajdziecie w tekście Egzamin PMP® wg 5-tej Edycji PMBOK® Guide.

PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!