Ostatnie szkolenia JS Project przed wakacjami

Za półtora miesiąca zakończy się rok szkolny 2013/2014. Wtedy także i JS PROJECT zakończy pierwsze półrocze szkoleń z zarządzania projektami.

Przed wakacjami, w drugiej połowie maja i w czerwcu 2014, organizujemy jeszcze następujące szkolenia:

Szkolenie prezentuje kilka praktycznych podejść, jak podejście związane ze standardem PMBOK® Guide (Fifth Edition), metody zwinne (agile project management) oraz metoda łańcucha krytycznego, a także elementy „miękkiego” podejścia do zarządzania, wykorzystującego inteligencję emocjonalną.

Szkolenie daje więc przegląd różnych praktycznych podejść i metod, składających się na warsztat współczesnego kierownika projektu.

Szkolenie prezentuje w praktyczny sposób podejście do zarządzania projektem wg światowego standardu zarządzania projektami PMBOK® Guide (Fifth Edition), opracowanego przez Project Management Institute (PMI), oraz związane z tym standardem najlepsze praktyki zarządzania projektem.

Może ono także stanowić pierwszy krok na drodze do uzyskania certyfikatu PMP® (Project Management Professional).

Szkolenie jest zaakceptowane przez PMI w ramach programu R.E.P (Registered Education Provider).

Szkolenie ma charakter „powtórki” oraz ugruntowania wiedzy wymaganej na egzaminie PMP® oraz wyjaśnienia różnych specyficznych dla PMBOK® Guide zagadnień, a także sprawdzenia swojej wiedzy na przykładowych pytaniach egzaminacyjnych.

Stanowi finalny krok na drodze do uzyskania certyfikatu PMP® (Project Management Professional).

Szkolenie jest zaakceptowane przez PMI w ramach programu R.E.P (Registered Education Provider).

Ponadto w terminie 15-16 maja 2014 prowadzimy szkolenie:

przeznaczone dla:

  • Menedżerów, którzy chcą poznać zasady i techniki zwinnego zarządzania i przewodzenia (Agile management/leadership) i zastosować je w swojej praktyce, oraz dla:
  • Kierowników projektów, kierowników zespołów oraz innych specjalistów (nie tylko ze świata IT), którzy chcą stać się profesjonalnymi przywódcami i menedżerami.

Kalendarz naszych szkoleń prowadzonych w drugim półroczu 2014 pojawi się na naszych stronach pod koniec maja.

PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!